Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel het financieel en anderszins ondersteunen van maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze en culturele goede doelen, waarbij het algemene belang en niet het persoonlijke belang van individuen, laat staan van bestuursleden van de Stichting of hun familieleden voorop staat. De Stichting beoogt in de huidige tijd van financiele krapte een gerichte bijdrage te kunnen leveren aan bestaande initiatieven en instellingen met een vergelijkbaar doel. Het ontwikkelen van eigen initiatieven al dan niet op verzoek van medewerkers van de Bronkhorst-groep en/of van andere aan de Bronkhorst-groep gelieerde personen en instanties behoort ook tot de mogelijkheden, mits daarbij uitsluitend de doelstelling van het dienen van het algemene nut wordt beoogd en bereikt, conform de statuten van de stichting.