Resultatenrekening over 2019

Aangezien de stichting werd opgericht op 18 oktober 2019 en de ANBI status werd verkregen op 23 december 2019, is in het jaar 2019 geen sprake van welke inkomsten of uitgaven dan ook.

2019

Inkomsten:

Giften en donaties

0

Overige baten

0

0

  

  

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

0

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

0

Totaal

0

Financiële baten en lasten

0

Resultaat

0

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

0